Dziekani

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

 

Prodziekan ds. nauki

Prof. dr hab. Jerzy Fiećko

 

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

Prof. dr hab. Renata Przybylska

 

Prodziekan ds. ogólnych

Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Pozostali członkowie Rady

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński

Prof. UAM dr hab. Piotr Urbański

Dr Mirosław Wobalis

 

Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Dr hab. Magdalena Heydel

Dr hab. Mirosława Mycawka

Dr hab. Anna Seretny

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Zajas

Dr hab. Andrzej Zawadzki

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań