Prezydium

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Prodziekan ds. nauki

Prof. dr hab. Jerzy Fiećko

Koordynator HKN ze strony UAM

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Zastępca Koordynatora

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

 

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

Prof. UJ dr hab. Jarosław Fazan

Prodziekan ds. rozwoju i promocji

Prof. UJ dr hab. Mirosława Mycawka

Koordynator HKN ze strony UJ

Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Zastępca Koordynatora

Prof. UJ dr hab. Tomasz Kunz

 

 

Pozostali członkowie Rady

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński

Prof. UAM dr hab. Piotr Urbański

Dr Mirosław Wobalis

 

 

prof. dr hab. Renata Przybylska

Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Prof. UJ dr hab. Magdalena Heydel

Prof. UJ dr hab. Anna Seretny

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Zajas

Prof. UJ dr hab. Iwona Puchalska

Prof. UJ dr hab. Wojciech Baluch

Prof. UJ dr hab. Mateusz Antoniuk

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań