Prezydium

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Prodziekan ds. nauki

Prof. dr hab. Jerzy Borowczyk

Koordynator HKN ze strony UAM

Prof. dr hab. Tomasz Mika

Zastępca Koordynatora

Prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak

 

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

Prof. UJ dr hab. Jarosław Fazan

Prodziekan ds. rozwoju i promocji

Prof. UJ dr hab. Mirosława Mycawka

Koordynator HKN ze strony UJ

Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Zastępca Koordynatora

Prof. UJ dr hab. Tomasz Kunz

 

 

Pozostali członkowie Rady

Prof. dr hab. Jerzy Fiećko

Prof. dr hab. Anna Krajewska

Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

Prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Markowić

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

Prof. dr hab. Grzegorz Ziółkowski

Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

 

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Prof. UJ dr hab. Tomasz Bilczewski

Prof. UJ dr hab. Magdalena Heydel

Prof. UJ dr hab. Anna Seretny

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Zajas

Prof. UJ dr hab. Iwona Puchalska

Prof. UJ dr hab. Wojciech Baluch

Prof. UJ dr hab. Mateusz Antoniuk

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań