Seminarium naukowe „SUPERBIA- PYCHA: Aspekty, efekty i obrzeża”

Dodano 19.4.2021

17 maja 2021 r. (online) odbędzie się w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego UAM-UJ robocze seminarium pt. „SUPERBIA- PYCHA: Aspekty, efekty i obrzeża”

 

PROGRAM SEMINARIUM:

 

GODZ. 9.00 – 10.30

 1. R. Piętka (IFK UAM), Debellare superbos.
 2. M. Pawikowski.  Zmaganie pychy z pokorą. „Szaleństwo” Pawła w 2Kor 11-12 jako świadectwo konfliktu wewnętrznego.
 3. E. Wesołowska (IFK UAM), Pycha cierpienia i jej  dzieci.
 4. A. Arndt (IFK UAM), Antyczne źródła literackie jako świadectwa antropocenu?
 5. K. Ilski (IH UAM), Pycha gnozy - strategie argumentacyjne Euzebiusza z Cezarei".
 6. A. Kotłowska (IH UAM), Patriotyzm bizantyński w „Zdobyciu Krety” Teodozjusza Diakona

DYSKUSJA 

 

GODZ. 10.30 – 12.00

 1. K. Kozłowski IFP UAM) ,  "Wiedza unosi pychą". O "Siedem" Davida Finchera
 2. J. Czerwińska (UŁ), Pycha i szaleństwo.
 3. A. Stankowska-Kozera (IFP UAM),  Ewagariusz z Pontu, Bosch, Miłosz i pycha poetów.
 4. M. Marcinkowska-Rosół (IFK UAM), Filozofia jako hybris? Tradycjonalistyczna krytyka przedsokratejskich koncepcji antropologicznych.
 5. M. Stróżyński, Pycha u Plotyna.

DYSKUSJA

 

PRZERWA DO GODZ. 13.00

 

GODZ. 13.00 – 14.30

 1. T. Sapota, Tezeusz upokorzony.
 2. Katarzyna Fazan (UJ),  Kantor: megalomania w kręgu artystowskiego mitu i ponowoczesnej rewizji.
 3. Jakub Handszu, Pycha Odyseusza: między Kiklopami a Feakami.
 4. Magdalena Rusek–Karska, (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Europocentryzm – czy czyni nas lepszymi?
 5. Albert Gorzkowski (UJ), „Butne oczy” (Prz.6, 17). Oblicza pychy w świetle ksiąg biblijnych.
 6. Włodzimierz Szturc (UJ),  Alegorie Pychy w sztuce dawnej.

DYSKUSJA

 

GODZ. 14.30 – 16.00

 1. Olga Śmiechowicz (UJ), Pycha intelektualisty na scenie komediowej. Sokrates i inni.
 2. Michał Dudek (UW), Odrodzenie przez pychę. ”W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego.
 3. Krzysztof Korotkich (UwB), Pycha „romantyczna”
 4. Rafał Kołsut (Fundacja Muzeum Komiksu w Krakowie),
  "Czyż nie musimy sami stać się bogami?" Od złoczyńcy do zbawiciela: ewolucja postaci Lexa Luthora w seriach komiksowych o Supermanie lub Olimp we krwi - "Marvelman" Alana Moore'a jako dekonstrukcja komiksowego herosa. 
 5. Anna Lasek (UAM), Pycha i szaleństwo w „Dionysiaka”.
 6. Ewa Skwara, Pycha ośmieszona.

DYSKUSJA

 

PRZERWA DO 17.30

 

GODZ. 17.30 – 19.00

 1. Lis-Wielgosz, „Przepisałem nie dla zaszczytu, lecz z pokory...". "Niepyszne" autoprezentacje twórców mikrotekstów cerkiewnosłowiańskich.
 2. Agata Firlej,  Pycha i pokora jako kategorie narodowe. Przykład polski i czeski. 
 3. Joanna Rękas, Pycha uczonego podczas badań terenowych.
 4. Ewa Gorlewska (UwB), Charakterystyka pojęcia „pycha” w świetle współczesnych opisów leksykograficznych.
 5. Robert A. Maryks: Jezuiccy spowiednicy o pysze.
 6. P. Urbański (IFK UAM), Fatuitas jako narzędzie walki z pychą (Filip Neri)

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SPOTKANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań