Seminarium naukowe „SUPERBIA- PYCHA: Aspekty, efekty i obrzeża”

Dodano 19.4.2021

17-18 maja 2021 r. (online) odbędzie się w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego UAM-UJ  seminarium pt. „SUPERBIA- PYCHA: Aspekty, efekty i obrzeża”

 

PROGRAM SEMINARIUM:

Poniedziałek 17 maja

GODZ. 9.15

OTWARCIE

GODZ. 9.30 – 10.30 (prowadzi prof. Anna Gawarecka)

Prof. Anna Kotłowska (UAM), Patriotyzm bizantyński w „Zdobyciu Krety” Teodozjusza Diakona

Prof. Elżbieta Wesołowska (UAM)Pycha cierpienia i jej  dzieci. 

Prof. Kazimierz Ilski (UAM), Pycha gnozy – strategie argumentacyjne Euzebiusza z Cezarei.

DYSKUSJA

GODZ. 10. 30 – 11. 30 (prowadzi prof. Tomasz Sapota)

Prof. Jadwiga Czerwińska (UŁ), Pycha i szaleństwo.

Prof. Maria Marcinkowska-Rosół (UAM), Filozofia jako hybris? Tradycjonalistyczna krytyka przedsokratejskich koncepcji antropologicznych.

Prof. Mateusz Stróżyński (UAM), Pycha u Plotyna.

DYSKUSJA

 

               PRZERWA DO GODZ. 13.30 

 

GODZ. 13.30 – 14. 45 (prowadzi prof. Ewa Skwara)

Prof. Tomasz Sapota (UŚ), Tezeusz upokorzony.

Prof. Katarzyna Fazan (UJ),  Kantor: megalomania w kręgu artystowskiego mitu i ponowoczesnej rewizji.

Jakub Handszu (UAM), Pycha Odyseusza: między Kiklopami a Feakami.

Prof. Włodzimierz Szturc (UJ),  Alegorie Pychy w sztuce dawnej. 

DYSKUSJA

GODZ.  14. 45 – 16. 00   (prowadzi  prof. Jadwiga Czerwińska)    

Mgr Michał Dudek (UW), Odrodzenie przez pychę. ”W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazilissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego.

Prof. Krzysztof Korotkich (UwB), Pycha „romantyczna”

Dr Rafał Kołsut (Fundacja Muzeum Komiksu w Krakowie), 
"Czyż nie musimy sami stać się bogami?" Od złoczyńcy do zbawiciela: ewolucja postaci Lexa Luthora w seriach komiksowych o Supermanie lub Olimp we krwi - "Marvelman" Alana Moore'a jako dekonstrukcja komiksowego herosa. 

Prof. Ewa Skwara (UAM), Pycha ośmieszona.

DYSKUSJA 

PRZERWA DO 16. 30

GODZ.  16. 30 – 17. 45   (prowadzi prof. Mateusz Stróżyński)

Prof. Agata Firlej (UAM),  Pycha i pokora jako kategorie narodowe. Przykład polski i czeski. 

Prof. Joanna Rękas (UAM), Pycha uczonego podczas badań terenowych.

Prof. Robert A. Maryks (City University of New York): Jezuiccy spowiednicy o pysze.

Prof. Piotr Urbański (UAM), Fatuitas jako narzędzie walki z pychą (Filip Neri)

DYSKUSJA

 

 Wtorek 18 maja 

Godz. 9. 00 – 10. 15 (prowadzi prof. Krzysztof Kozłowski)

Prof. Radosław Piętka (UAM), Debellare superbos.

Michał Pawikowski (UAM), Zmaganie pychy z pokorą. „Szaleństwo” Pawła w 2Kor 11-12 jako świadectwo konfliktu wewnętrznego. 

Prof. Izabela Lis-Wielgosz (UAM), „Przepisałem nie dla zaszczytu, lecz z pokory...". "Niepyszne" autoprezentacje twórców mikrotekstów cerkiewnosłowiańskich

Dr Anna Lasek (UAM), Pycha i szaleństwo w „Dionysiaka”.

DYSKUSJA 

Godz. 10. 15 – 11. 30 (prowadzi prof. Albert Gorzkowski) 

Dr Aleksandra Arndt (UAM), Antyczne źródła literackie jako świadectwa antropocenu?

Prof. Krzysztof Kozłowski (UAM), "Wiedza unosi pychą". O "Siedem" Davida Finchera

Prof. Agata Stankowska-Kozera (UAM),  Ewagariusz z Pontu, Bosch, Miłosz i pycha poetów.

DYSKUSJA i PRZERWA 

Godz. 13. 00 – 14. 30 (prowadzi prof. Agata Stankowska-Kozera)

Dr Olga Śmiechowicz (UJ), Pycha intelektualisty na scenie komediowej. Sokrates i inni.

Dr Magdalena Rusek–Karska, (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Europocentryzm – czy czyni nas lepszymi?

Prof. Albert Gorzkowski (UJ), „Butne oczy” (Prz. 6, 17). Oblicza pychy w świetle ksiąg biblijnych.

Dr Ewa Gorlewska (UwB), Charakterystyka pojęcia „pycha” w świetle współczesnych opisów leksykograficznych.

 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SPOTKANIA

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań