Seminarium naukowe „Powstawanie światów”

Dodano 24.3.2021

3 marca 2021 roku w ramach w ramach działalności Humanistycznego Konsorcjum Naukowego odbyło się seminarium „Powstawanie światów”. Wydarzenie zorganizowały wspólnie:

 

- Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (Wydział Polonistyki UJ),

- Redakcja elektronicznego czasopisma naukowego „Forum Poetyki”,

- Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu (Instytut Filologii Polskiej UAM).

 

Seminarium poświęcone zostało artykułowi prof. Daniela Ferrera, wybitnego przedstawiciela francuskiej krytyki genetycznej (m. in. wieloletniego dyrektora paryskiego ośrodka naukowego, znanego pod nazwą Institut des Textes et Manuscrits Modernes). Artykuł ten ukazał się w polskim przekładzie pt. Światy możliwe, światy fikcyjne, światy skonstruowane a proces genezy w najnowszym numerze „Forum Poetyki” (lato 2020, z. 21).

 

Seminarium otworzył prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, redaktor naczelny „Forum Poetyki” oraz dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Na pierwszą część obrad złożyły się trzy wystąpienia panelowe.

 

Prof. dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski), polski tłumacz szkicu Daniela Ferrera, dokonał wstępnego omówienia artykułu. Prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński) poddał dyskutowany szkic analizie, prowadzonej z punktu widzenia teoretyka literatury. Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym dr hab. Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński) poświęcił swoją wypowiedź możliwym powiązaniom między krytyką genetyczną a współczesnymi badaniami nad zjawiskiem „światotwórstwa” (worldbuidling).

 

Druga część seminarium miała charakter dyskusji, dotyczącej szkicu Ferrera oraz wątków poruszanych w wystąpieniach panelowych. W dyskusji uczestniczyli badacze, reprezentujący różne ośrodki naukowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne (Chicago, Kijów).

 

Łącznie w odbywającym się online wydarzeniu udział więzło przeszło pięćdziesięciu pracowników naukowych oraz studentów.

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań