Zaproszenie na wykład dr Beaty Bednarek

Dodano 23.3.2022

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (UJ) kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.


Wiek XVIII – spotkanie trzecie

22.03.2022, godz. 17.30


Miejsce: MS Teams


Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


W programie: wykład dr Beaty Bednarek (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Uniwersytet Wileński) pt. „Przemiany lirycznego warsztatu Franciszka Dionizego Kniaźnina”
oraz dyskusja.


Abstrakt

Franciszek Dionizy Kniaźnin – poeta słynący z perfekcjonizmu – niejednokrotnie wracał do swoich dawnych tekstów, w znacznym stopniu przekształcał je, po czym umieszczał w kolejnych zbiorach poezji. Wiersze w nowym opracowaniu autora często różniły się od poprzednich wersji nie tylko liczbą strof czy zmianą wybranych elementów językowych, ale także kształtem wersyfikacyjnym, tytułem i wymową. Utwory te, mające najczęściej po kilka redakcji, stanowią ślad dynamiki procesu tekstotwórczego puławskiego poety, a także umożliwiają wskazanie poszczególnych etapów jego pracy poetyckiej. Podczas wystąpienia zostaną omówione przemiany warsztatu poetyckiego Franciszka Dionizego Kniaźnina na przykładzie bardzo różniących się od siebie wariantów jego wierszy oraz utworów poddanych przekształceniom skutkującym powstaniem nowych, całkiem odrębnych liryków.


Serdecznie zapraszamy! Do spotkania będzie można dołączać klikając podany w zaproszeniu link (od ok. 17.20).


dr hab. Mateusz Antoniuk
Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań