Poezje Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisane - spotkanie

Dodano 29.3.2022

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (UJ) kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 

Wiek XVIII – spotkanie czwarte

 

29.03.2022, godz. 17.30

 

Miejsce: MS Teams

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

W programie:

 

wykład prof. dr hab. Bożeny Mazurkowej (Uniwersytet Śląski) pt. „Materialna postać

i ukształtowanie autografu: Poezje Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisane

 

oraz dyskusja.

 

Abstrakt

 

Przedmiotem referatu będzie powstały w latach 90. XVIII w. autograf Poezje Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisane, uznawany niejako za testament literacki puławskiego twórcy. W tym dwutomowym zbiorze, zapisanym bardzo równym, drobnym pismem, autor zamieścił – po uprzednim wprowadzeniu daleko idących zmian redakcyjnych – utwory uprzednio już drukowane w odrębnych tomikach, a także napisane później. Podczas wystąpienia zostanie scharakteryzowana materialna postać owego zabytku kultury. Prelegentka zwróci także uwagę na zmiany w ukształtowaniu ramy wydawniczej, które są zauważalne, gdy porówna się autograf z prymarnymi edycjami twórczości poety. Przemiany te, stanowiące wraz ze zmianami w utworach ostatnie ogniwo procesu tekstotwórczego Kniaźnina, polegały m.in. na rezygnacji z elementów ramy wydawniczej, wprowadzeniu skorygowanych formuł tytułowych oraz wyraźnym odchodzeniu od okolicznościowych znamion dzieł. W trakcie wykładu zostaną również przytoczone argumenty przemawiające za stwierdzeniem, że w przypadku charakteryzowanego autografu mamy do czynienia z brulionem, a nie z czystopisem, chociaż w ogólnym kształcie rękopis ten został przygotowany bardzo starannie.

 

Serdecznie zapraszamy! Do spotkania będzie można dołączać klikając podany w zaproszeniu link (od ok. 17.20).

 

 

dr hab. Mateusz Antoniuk

Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań