Konferencja Czynnik ludzki w przekładzie literackim

Dodano 28.5.2018

W ramach wspólnych inicjatyw na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w dniach 5-7 czerwca 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Czynnik ludzki w przekładzie literackim - teorie, historie, praktyki (The Human Factor in Literary Translation - Theories, Histories, Practices).

Program spotkania dostępny tutaj.

 

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań