Seminarium „Płynny tekst”

Dodano 26.4.2021

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym

(Wydział Polonistyki UJ)

 

zaprasza do udziału w seminarium

 

„Płynny tekst”

19.05.2021, g. 17.00

„Płynny tekst. Teoria zmienności tekstów i edytorstwa w dobie książki i ekranu” – pod takim tytułem ukazał się niedawno polski przekład ważnej pracy amerykańskiego badacza Johna Bryanta (tytuł oryginału: „The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen”, 2002). Książka, przełożona na język polski przez Łukasza Cybulskiego, pojawia się jako kolejna pozycja w serii „Filologia XXI” (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020). Jej zagadnieniem centralnym jest proces powstawania oraz sposób istnienia dzieła literackiego.   

Czy książka Bryanta – w USA traktowana już jako pozycja klasyczna – ożywia, dynamizuje nasze myślenie o ludzkiej kreatywności (i, zwłaszcza, jej szczególnym przypadku, jakim jest proces tekstotwórczy)?

Wokół tego pytania koncentruje się trzecie już (w „cyklu polskim”) spotkanie Pracowni Badań nad Procesem Twórczym.

W programie:

1. „Staropolski”, „barokowy”... płynny? Teoria tekstu J. Bryanta a badania tekstów dawnych – wystąpienie tłumacza książki dra Łukasza Cybulskiego (UKSW)

2. Glosy do „Płynnego tekstu” – komentarze dra hab. prof.  UAM Jerzego Borowczyka oraz dra hab. Mateusza Antoniuka (UJ).

3. Dyskusja o książce i otwieranych przez nią perspektywach badań nad procesem twórczym.

Spotkanie odbędzie się online, na platformie MS Teams, kod: kd1zg4w

Książkę zamówić można m.in. za pośrednictwem strony IBL PAN

Fragmenty, pozwalające, do pewnego stopnia, zorientować się w problematyce książki zostały zamieszczone w formie plików pdf na grupie Teams, na której odbywają się spotkania Pracowni (link powyżej). Materiały są umieszczone w zakładce Pliki, w folderze „Bryant. Płynny tekst wybrane rozdziały”.

 

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i do dyskusji

dr hab. Mateusz Antoniuk

Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań