Zaproszenie na wykład prof. Teresy Kostkiewiczowej

Dodano 24.2.2022

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (UJ) kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 

Wiek XVIII – spotkanie pierwsze

1.03.2022, godz. 17.30

 

Miejsce: MS Teams. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

W programie: wykład Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej

„Praktyki tekstotwórcze Ignacego Krasickiego. Autor – gatunek – odbiorca”

 

oraz dyskusja.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! Do spotkania będzie można dołączać klikając podany w zaproszeniu link (od ok. 17.20).

 

 

dr hab. Mateusz Antoniuk

Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań