Seminarium naukowe „SUPERBIA- PYCHA: Aspekty, efekty i obrzeża”

Dodano 24.5.2021

17 i 18 maja odbyła się konferencja naukowa o charakterze seminarium poświęcona zagadnieniom pychy (superbia, hybris) w kulturze i literaturze europejskiej od greckich, hebrajskich i  rzymskich źródeł aż po ich  współczesne metamorfozy i modyfikacje.. Organizatorem seminarium był Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof.. dr hab. Elżbieta Wesołowska i prof. dr hab. Anna Gawarecka) przy współudziale Wydziału Polonistyki UJ (prof. dr hab. Włodzimierz Szturc).

W seminarium wzięło udział 29 referentów z siedmiu ośrodków naukowych w Polsce. Tak liczne grono uczestników jest wynikiem rozszerzenia naukowej działalności konsorcjum zawiązanego pomiędzy UAM i UJ o zaproszonych gości – specjalistów w różnych dziedzinach.

Konferencja przebiegająca online była znakomicie zorganizowana.  Wystąpieniom referentów towarzyszyły owocne dyskusje naukowe. Referaty – w postaci obszernych artykułów naukowych – zostaną wydane w książce zatytułowanej prawdopodobnie „Superbia”, która będzie już trzecią, po „Crudelitas” i „Heroica”, publikacją prac uczestników konsorcjum humanistycznych wydziałów UAM i UJ.

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań