II seminarium z cyklu: Wzorce, oblicza, kulturowe reprezentacje

 

W ramach wspólnych projektów badawczych na Wydziale Polonistyki UJ w dniach 25-26 maja 2018 r. odbyło się drugie seminarium poświęcone heroizmowi (pierwsze miało miejsce we wrześniu 2017 r.).

Jest to kolejny cykl seminariów gromadzących badaczy z Wydziału Polonistyki UJ i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Program spotkania dostępny tutaj.

Laboratorium Humanistyczne: Wczoraj wróg, dziś przyjaciel

 

Kolejne Laboratorium Humanistyczne, które odbyło się w ramach działań Konsorcjum, nosi tytuł Wczoraj wróg, dziś przyjaciel. Kulturowe reprezentacje procesów pojednawczych w Europie Środkowej i na Bałkanach. Spotkanie miało miejsce 20 kwietnia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Program laboratorium dostępny tutaj.

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie diachronicznym i synchronicznym

 

W ramach działań Konsorcjum została wydana publikacja "Terminy w językoznawstwie diachronicznym i synchronicznym" (tom 3 z serii Staropolskie Spotkania Językoznawcze) pod red. T. Miki, D. Rojszczak-Robińskiej i O. Ziółkowskiej.

Książka dostępna do pobrania tutaj.

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie diachronicznym i synchronicznym

 

W dniach 19-20 kwietnia w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu odbyła się trzecia konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, organizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego w ramach działań Konsorcjum.

Program spotkania dostępny jest tutaj.

Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej

 

Ukazała się przygotowywana w ramach działań Konsorcjum monografia "Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej" pod red. E. Wesołowskiej, W. Szturca.

Spis treści dostępny tutaj.

Szczegółowe informacje o publikacji dostępne na stronie Wydawnictwa.

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne

 

W ramach działań Konsorcjum została wydana publikacja "Jak wydawać teksty dawne" (tom 2 z serii Staropolskie Spotkania Językoznawcze) pod red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Miki i D. Rojszczak-Robińskiej.

Książka dostępna do pobrania tutaj.

Literatury i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich

W ramach działań Konsorcjum została wydana publikacja "Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich" autorstwa P. Czaplińskiego, J.B. Bednarek i D. Gostyńskiego.

Spis treści publikacji dostępny tutaj.

IATIS Workshop 

 

 

W dniach 27-29 września 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły się VI Warsztaty Regionalne IATIS zatytułowane: Historia przekładu literackiego. Nowe obszary i metody badawcze w polskim kontekście.

Więcej informacji oraz program wydarzenia dostępny na stronie.

I Seminarium

Heroizm - wzorce, oblicza, kulturowe reprezentacje 

 

W dniach 25-26 września 2017 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się pierwsze seminarium z cyklu Heroizm – wzorce, oblicza, kulturowe reprezentacje.

Program spotkania dostępny tutaj.

Krakowsko-poznański

dwugłos o Ginczance

 

 

W dniach 8 marca 2017 roku (UJ) oraz 26 kwietnia 2017 roku (UAM) miały miejsce obchody setnej rocznicy urodzin Zuzanny Ginczanki. Z tej okazji na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowano sesję naukową poświęconą twórczości poetki (program dostępny tutaj), a na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – seminarium „Non omnis moriar”. W setną rocznicę urodzin Zuzanny Ginczanki (program dostępny tutaj).

Konferencja naukowa

Tradycje eksperymentu

 

 

W dniach 20-21 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim miała miejsce zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Awangardą UJ we współpracy z Zakładem Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM konferencja naukowa Tradycje eksperymentu.

Program konferencji dostępny tutaj.

Nowa Humanistyka

część I

Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii

W dniach 3-4 listopada 2016 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM odbyła się druga część konferencji Nowa Humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii.

Program konferencji dostępny tutaj.

Książka abstraktów dostępna tutaj.

IV Seminarium

Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej

 

 

28 października 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się IV seminarium z cyklu Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej.

Program spotkania dostępny tutaj.

Wniosek grantowy

 

 


 

30 sierpnia 2016 roku poznańsko-krakowski zespół pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Beaty Gromadzkiej opracował, napisał i złożył wniosek grantowy Dialog międzykulturowy w edukacji. Rozpoznania i perspektywy akademickiego kształcenia nauczycieli polonistów w konkursie NCN Dialog.

Nowa Humanistyka

część I

Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii

 

W dniach 27-29 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowano pierwszą część konferencji Nowa Humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii.

Program konferencji dostępny tutaj.

I Humanistyczne Laboratorium

Awangarda w nowej humanistyce

 

16 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM miało miejsce I Humanistyczne Laboratorium: Awangarda w nowej humanistyce.

Program spotkania dostępny tutaj.

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2

Jak wydawać teksty dawne

 

W dniach 16-17 maja 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się druga konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze pt. Jak wydawać teksty dawne.

Program konferencji dostępny tutaj.

III seminarium

Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej

13 maja 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się trzecie seminarium z cyklu spotkań Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej.

Program spotkania dostępny tutaj.

Kultura afektu - afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym

 

 

W ramach działań Konsorcjum ukazała się publikacja zbiorowa Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym pod redakcją Ryszarda Nycza, Anny Łebkowskiej, Agnieszki Daukszy (Warszawa 2015).

Spis treści dostępny tutaj.

II seminarium

Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej

 

W dniach 23-24 października 2015 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim miało miejsce drugie spotkanie z cyklu Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej.

Program spotkania dostępny tutaj.

I seminarium

Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej

 

W dniach 26-27 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się I Seminarium z cyklu Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej.

Program spotkania dostępny tutaj.

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań